Parama

Sveiki atvykę į Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos svetainę

2%  PARAMA

Mieli tėveliai, buvę mokyklos moksleiviai ir visi geros valios žmonės, kurie norėtų paremti

mūsų mokyklą

        Mokykla ieško kitų finansinių galimybių mokyklos interjero, kompiuterinės įrangos, bibliotekos-skaityklos bazės atnaujinimui, taip pat siekia tobulinti bendruomenės narių skatinimo sistemą.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas yra įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota  (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą. Mokykla yra viena iš tokių remiamų organizacijų. Paskirkite savo jau sumokėtą pajamų mokesčio dalį Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinei mokyklai ir taip investuokite į savo vaikų ateitį.

 

      Formos FR0512_v2 (02 versija) pildymas:

Pildydami FR0512_v2 formą (02 versija) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą;

2 laukelyje – telefono kodą ir numerį;

3V laukelyje – vardą;

3P laukelyje – pavardę;

4 laukelyje – adresą;

5 laukelyje – 2016;

6S laukelį – pažymėti ženklu ,,X“;

6A laukelį – nepildyti;

7S laukelį – pažymėti ženklu ,,X“, jei norite papildomai 1 % skirti kuriai tai politinei partijai;

7A laukelį – nepildyti;

8 laukelį – nepildyti;

E1 laukelyje – skaičius 2;

E2 laukelyje – mokyklos kodas 190454249;

E3 laukelyje – ,,ŠALTINIO“ PAGR. MOKYKLA;

E4 laukelyje – mokyklai 2,00;

E5 laukelyje – 2020

 

Gyventojas turi teisę pateikti mokesčių administratoriui prašymą pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidaujama skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d.

 

Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais:

  1. Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu;
  2. Išsiųstas paštu adresu: Neravų g. 8, LT-66402 Druskininkai, arba iki gegužės 1d. pristatyti į mokyklos raštinę 139 kab.

VMI prie LR FM Deklaracijų tvarkymo skyrius

Deklaracijas galite užpildyti iki 2017 m. gegužės 1 d. namie, savo darbovietėje, mokyklos raštinėje arba elektroninių būdu.

Mokykla pasiruošusi padėti jums užpildyti ir išsiųsti deklaracijas dėl 2% skyrimo.

Prašome Jūsų prisidėti prie mokyklos siekiamybių ir dėkojame už paramą ir gerumą.

Informacija apie 2% paramos panaudojimą rasite mokyklos tinklapyje

Rėmėjų lėšos naudojamos ugdymo proceso kokybės gerinimui, mokinių išvykoms, projektų vykdymui, mokinių saugai ir patogumui.

Pildyti elektroniniu būdu: http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Rėmėjų lėšos naudojamos ugdymo procesui gerinti: nupirktos žaliuzės langams.

GYVENTOJŲ 2 PROCENTŲ  PAJAMŲ MOKESČIO  SKIRTŲ MOKYKLAI BIUDŽETAS