Ir mokytojai mokosi

Svarbiausia šiandieninės mokyklos mokytojo paskirtis – atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą, padėti mokiniams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, priimti ir įtvirtinti save kaip unikalią ir originalią asmenybę. Tai daug daugiau, nei suteikti žinių. Todėl  šiuolaikinėje mokykloje iš mokytojo ne tik daug reikalaujama, iš jo daug ir  tikimasi. Jis privalo būti aktyvus, išmanus, privalo nuolat tobulėti, gerinti savo kompetencijas, smalsumu rodyti pavyzdį mokiniams. Tai labai gerai suvokia mūsų mokyklos mokytojų bendruomenė:  mokymasis visą gyvenimą – vienas veiklos prioritetų. Ieškoma įvairiausių būdų ir galimybių, padedančių tobulėti. Rudens atostogų metu buvo organizuotas Evaldo Karmazos seminaras ,,Efektyvus bendravimas su mokiniu“, kuris pagilino psichologijos žinias ir įtikino, kad ir kaip būtų sunku, mokytojai turi keistis su kiekviena karta. Kartu turi keistis ir darbo metodika, ir dėstoma medžiaga – kad būtų įdomi ir aktuali dabartiniam mokiniui.

Vienas iš populiariausių būdų mokytis yra dalijimasis patirtimi su kitais pedagogais. Lapkričio 13-24 d. mokykloje vyko metodinės dienos „Gera mokykla  atvira  pokyčiams  ir kaitai“. Mokytojai vedė pamokas, stebėjo kolegų darbą, vyko pamokų aptarimai. Buvo organizuotos integruotos pamokos: biologijos ir matematikos pamoka 8c kl. ,,Kraujo apytaka ir širdies darbas“ (mokytojos O. Venckūnaitė ir V. Kazlauskienė), istorijos ir muzikos pamoka 8a kl.  ,,Viduramžiai“ (mokytojos J. Pautienienė ir I. Mečkauskaitė) bei anglų ir lietuvių kalbų pamoka 7b kl. ,,Šeima – tai mažas sociumas ir didžiausia vertybė“ (mokytojos Z. Kubilienė ir A. Miliauskienė). Pradinių klasių mokiniams mokytojos Z. Marcinkevičienė ir E. Vingelienė vedė ,,Žaliąją pamoką“. Aptardami stebėtas pamokas, mokytojai ne tik pasidžiaugė kolegių darbu, bet ir įvertino integruotų pamokų reikšmę. Tokios pamokos susieja skirtingus mokomuosius dalykus, atskleidžia tam tikro dalyko praktinę reikšmę. Tai yra veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mokinių mąstymą ir savarankiškumą, skatina kūrybiškumą, moko logiškai mąstyti, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdo atsakomybę už savo darbą, pagarbą kitam bei savigarbą. Bet svarbiausia, kad šiomis pamokomis labai džiaugėsi mokiniai.

Klasių vadovus sudomino 8a klasės valandėlė ,,DZENraizgymas – puikus būdas nuleisti garą“ (mokytoja D. Matulaitienė). Visi – ir mokiniai, ir mokytojai – mokėsi susikaupti, susitelkti į vieną tikslą, nusiraminti, sumažinti stresą, labiau pasitikėti savimi.

Prisiminti prabėgusios vasaros akimirkas, paskatinti keliauti, pažinti tolimus kraštus, jų kultūrą pakvietė mokytojos A. Kalvaitienė ir S. Kukukienė keliavusios po Japoniją ir Meksiką. Jų pamoka ,,Iš pirmų lūpų“ pritraukė didžiulį būrį kolegių.

Džiugu, kad į šią metodinę veiklą įsitraukė didžioji dalis mokyklos pedagogų. Smagu, kad galime vieni iš kitų pasimokyti, kad ieškome, kuo nustebinti, kad vis drąsiau dalijamės naujomis žiniomis, kad geranoriškai priimam pagalbą

Metodinės tarybos pirmininkė Rima Buckūnienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *