Tradicijos

Mokyklos šventės ir tradicijos

Per 21 m. m. mokykloje jau susiformavo daug gražių tradicinių švenčių, renginių, projektų. Nors labai sumažėjo dešimtokų, bet vis dar tęsiama tradicija, kai pirmąją mokslo dieną dešimtokai atveda į mokyklą pirmokus, juos globoja, apdovanoja simbolinėmis dovanėlėmis ir palydi į klases.

Projektu „Mokykla, kvepianti obuoliais“ spalio 5-ąją buvo įspūdingai pažymėtas mokyklos 20-metis: visi puošėsi mėlynai geltonais drabužiais, mokykla buvo apjuosta gyva bendruomenės juosta, į dangų kilo mėlyni ir geltoni balionai, atminimo „sagomis“ buvo apdovanoti visus 20 metų mokykloje dirbantys žmonės, aktų salėje buvo pristatyti įvairūs klasių grupių  darbai, skirti mokyklos jubiliejui, ir, žinoma, visi mokyklos koridoriai kvepėjo obuolių pyragais, kuriais visi vaišinosi ir vaišino vieni kitus.

Kiekvieną rudenį mokyklos jaunieji kūrėjai renkasi į „Auksinio rudenėlio“ šventę, kuri ypatinga tuo, kad vyksta vis kitoje literatūrinėje – istorinėje vietoje, o šiais mokslo metais  ,,rudenėlis“ sugrįžo į mokyklos salę, kurioje prieš 20 metų gavo pradžią, ir tapo jubiliejinės savaitės dalimi.

Kasmetinėje Tolerancijos dienos akcijoje lapkričio 16 d. dalyvauja visa mokykla. Šiais metais akcijos simboliu buvo skėtis, todėl gaminome Tolerancijos skėčius, kūrybingai juos pristatėme aktų salėje ir ilgam sukabinome mokyklos koridoriuose.

Jau daug metų gruodžio pradžioje visą mokyklą puošiame baltais karpiniais. Paskutinė diena prieš žiemos atostogas jau tradiciškai yra projektinė Kultūrinio paveldo puoselėjimo diena, kurią pavadinome „Paveikslai atgyja“.

Tradicija tapo Atjautos akcijos prieš šv. Kalėdas, Gyvūnų globos akcija, kurios metu renkamas maistas beglobiams gyvūnams.  Moksleiviai aktyviai įsijungia į respublikines prevencines akcijas. Kasmet visa mokykla dalyvauja pavasarinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“: apie 500 mokinių su mokytojais tvarko Mokolų mikrorajono, Šešupės pakrančių teritorijas, o mokyklos skautai vyksta tvarkyti Šunskų miško. Rudenį ir pavasarį tvarkomi Tauro apygardos partizanų kapai, prižiūrima Vilkaviškio g. paplentėje esančio paminklo teritorija. Pavasarį  mokiniai aktyviai įsijungė į makulatūros rinkimo akciją  „Išsaugokime medį“.

Moksleiviai tradiciškai gražiai atstovauja mokyklai miesto renginiuose, parodose,  tokiose kaip „Netradicinės kalėdinės eglutės“, „Jurgeli meistreli“, piešinių, rašinio, dailiojo rašto, skaitovų konkursuose, valstybinių švenčių minėjimuose, padeda gėlių, uždega žvakes ant R. Juknevičiaus kapo ir mokyklos languose Sausio 13-osios aukoms atminti. Kovo 11-oji mokykloje tradiciškai pažymima linksmu patriotiniu renginiu. Šiais metais vyko klasių chorų šventė „Dainuoju Lietuvą“, kurioje visų 5-10 klasių chorai kūrybingai atliko burtų keliu atitekusias dainas apie Lietuvą, o renginį gražiai užbaigė mokytojų choro atliekama „Lietuva brangi“, kuri pakėlė ant kojų visą pilnutėlę salę.

Balandžio mėn. mokykla kviečia būsimuosius mokinius – pirmokus, penktokus –  į renginius, kuriuose plačiai pristatoma mokykla, mokytojai veda nuotaikingas pažintines pamokas, savo veiklą pristato mokyklos būreliai.

Jau tradicija tampa  Lietuvos „Šaltinio“ mokyklų futbolo komandų susitikimai vis kitame mieste. Šiais metais Raseiniuose varžėsi mūsų mokyklos  mergaičių komanda.

Kas penkeri metai mokykloje vyksta labai garbingi „Molinės plunksnos“ apdovanojimai. Šiais metais šventė vyko gegužės mėn.  Penkios nominacijos mokiniams ir penkios  mokytojams sulaukė didžiulio rinkėjų aktyvumo, atsakomybės išrenkant pačius geriausius. Garbingus apdovanojimus sukūrė ir pagamino „Gando“ dirbtuvės, o garbė įteikti buvo patikėta buvusiems mūsų mokyklos mokiniams – gimnazistams abiturientams. Graži šventė, puiki tradicija.

Mokykla daug metų garsėja savo dramos būreliais, statomais spektakliais. Šiais metais be veikiančio lėlių-marionečių būrelio, pastačiusio „Pelytę Zitą“, atgimė mokinių dramos būrelis, kurio „Čipolinas“ suteikė daug malonių akimirkų ne tik aktoriukams, bet ir jų tėveliams bei visiems žiūrovams.

Žaismingi, kūrybingi ir smagūs tradiciniai pradinių klasių renginiai: pirmokų krikštynos, projektinės dienos, susitikimas su vaikiškų knygelių autore Zita Gaižauskaite, pirmokų „Abėcėlės šventė“, saugaus eismo būrelio kasmetinė akciją Mokolų mikrorajone ,,Būk matomas‘, „Sveikuoliukų“ būrelio organizuojamas tradicinis rytmetys kaimyninių lopšelių-darželių vaikams „Judu, kad augčiau sveikas“, ketvirtokų atsisveikinimas su pradine mokykla „ Lik sveika, mokykla“.

Didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui. Tuo tikslu organizuojamos paskaitos, kviečiami sveikatos priežiūros, teisėsaugos  specialistai.

Kasmet vis daugiau klasių įsijungia į miesto gražinimo akciją „Žydinčios gėlės miesto tiltui“.

Mokslo metus gražiai užbaigiame geriausiųjų mokinių pagerbimo švente. Šiais metais ji įsijungė į didelį projektą „Trykšk, sveikatos šaltini!“, kuris, matoma, taps tradiciniu. Tai smagi, įdomi, pilna judėjimo, sveikatinimosi įgūdžių įtvirtinimo diena.

Jaunimo organizacijos – Jūrų skautai ir Ateitininkai – savo įvairiapuse veikla labai papildo mokyklos tradicijas, ugdo atsakingą, Tėvynę mylintį pilietį. Šiais metais mokyklos Jūrų skautai organizavo 3-jų dienų respublikinę skautų stovyklą, patys dalyvavo įvairiose stovyklose, susitikimuose su įžymiais kraštiečiais.

Mokyklos tradicijų puoselėjimas stiprina mokyklos bendruomenę, jungia skirtingų kartų žmones, supažindina su tautos istorija, kultūros vertybėmis, padeda formuotis tautinei savimonei.