Skautų išvyka į Zuikių muziejų

Balandžio 26 d. Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos jūrų skautijos ,,Divytis“...