Respublikinis projektas ,,Rankšluosty įausiu Lietuvą tėvynę“

,,Lietuva, rodos, tokia mažytė, bet mūsų širdyse didžiulė. Kur mes...